diş telleri fiyatlari
8

Diş Teli Fiyatları 2016

2016 Diş Teli Fiyatları

Diş sağlığının kazanılmasında uygulanan yöntemlerden biri olan diş teli fiyatları 2015 yılı ekonomisine odaklı ilginizi ortodonti fiyatları çerçevesinde mutlaka çekiyordur. Sağlık harcamalarının yapılan araştırmaya göre gün geçtikçe artmış olması, bize ağız sağlığı hakkında da uygulanacak tedavinin ekonomik boyutlarını öğrenme zorunluluğu doğuruyor.

Son yıllarda ülkemizde önemli derecede artış yakalamış olan diş sağlığı yine de ne yazık ki Avrupa ve Amerika ülkelerinin altında bir oranda. Aslında sosyal hayatın daha çok içinde olan insanlar için durum söz konusu değil o kadar, ancak kişisel bakım açısından kendi vizyonunu oluşturmak isteyenler ve duyduğu rahatsızlığın tedavi edilmesini talep edenler de bu kategoriye bir nebze de olsa alınabilir.

Çene yapısına olumsuz etkisi, çürük, darbe sonucu meydana gelen rahatsızlıklar, daha önceden çekilmiş bir dişin meydana getirdiği boşluktan dolayı diğer dişlerin baskısı ile değişmiş ağız yapısı, konuma zorluğu gibi nedenler bizleri diş bakımından çok daha öte bir adım olan diş tedavisine itiyor.

Konunun başına dönecek olursak, sağlık harcamalarında bütçe dengesini sağlamak ve tedaviyi öne göre yaptırmak elbette hepimizin hakkı. Diş teli fiyatları da bu önem içinde. Serbest piyasa ekonomisi, önü alınmaz rekabet ve sektör yaygınlığı bu tedavinin hem kullanılacak materyal hem el emeği hem de kar marjı olarak değişkenlik oluşturmasına neden oluyor. Bu noktada hastalara ise detaylı bir şekilde araştırma fırsatını yaratıyor.

Her alanda olduğu gibi, ağız ve diş sağlığı alanında da fiyat konusunda farklılıklarla karşılaşabilir ve kıyas içine girdiğinizde dışarıdan bakan biri olarak farkın tam nedenini anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu noktada tüketici gözüyle baktığınızda, tüm fiyat karşılaştırmalarını yaparken, tüm uygulamaları kalem kalem belirlemekte ve kullanılacak malzemeden tedavi süresine kadar tüm aşamaları not almak ve tedavi yapacak olan kurumu seçmek gerekir.

Diş Teli İhtiyacı Neden Doğar?

Çok fazla tıbbi terim kullanmadan diş teli hakkında bilgi vermek gerekirse; dişlerin çarpıklığının giderilmesi olarak kısaca açıklayabiliriz. Dişlerde oluşan bu çarpıklıkların temel nedenleri arasında ise; daha önce çürük ve benzeri nedenlerden dolayı çekilmiş olan dişin meydana çıkardığı boşluğun diğer dişlerin baskısı neticesinde kayma yapması olarak anlatabiliriz. Bazen dişlerin birbiri üstüne geldiği bu bozukluk, bazen de dişler arasının açılması olarak görülebilir. Bu sorunun devamında ise çene yapısında bozukluk, konuşma esnasında kelime yutma, yemek tüketiminde ağzın ve dişlerin beklenen performansı gösterememesi gibi durumlar ortaya çıkar. İlerleyen dönemlerde ise psikolojik olarak güven eksikliğine de neden olabilir. Bu temel nedenler diş teli fiyatları açısından önemli yer tutar.

Ne Kadar Sürer?

Ortodotik diş ve ağız bakımı alanına giren diş telleri tedavisi ortalama olarak iki yıllık bir zaman dilimini kapsar. Uygulamada belirli aralıklarla doktor kontrolü gerekir. Diş teli bakımı kadar diş ve ağız bakımı da hasta tarafından herhangi bir aksaklık yaratmayacak şekilde düzenli yapılmalıdır.

Özellikle çocuklar diş telinin görünüm olarak son derece rahatsızlığından şikayet edebilir. Bu hassasiyet konusunda elbette alternatif bulunuyor. Çocukların hoşuna gidecek renkli diş telleri bu konuda hem anne ve babaların hem de çocuğun yardımına koşuyor. Herhangi psikolojik olumsuz etkilenmeyi ortadan kaldıran renkli diş telleri çocuklar için de ayrıca eğlence haline geliyor. Bunu bir algı olarak kabullenen çocuk dişlerini göstermekten çekinir utangaçlık ve diğer benzeri olumsuz etkileşimlerden kaçınmak zorunda kalmıyor. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, renkli veya normal diş telleri arasında herhangi bir fark söz konusu değildir.

Tedavi Pahalı mıdır?

BU soruya hemen kısaca cevap vermek gerekirse; hayır pahalı bir tedavi yöntemi değildir. Yalnızca yukarıda da belirttiğimiz gibi zaman olarak diğer tedavilere oranla daha uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır.

Uygulama Kapsamı Nedir?

Öncelikle çiğneme fonksiyonunun tam kazanılması elbette. Sonrasında ise konuşma becerisinin geri elde edilmesi, ağız ve dişlerin hijyeninin tam sağlanmasıdır. En son olarak ise estetik görünüm gelir. Bazıları estetik görünümü daha çok ön plana almış olsa da, asıl amaç dişlerin ve çene kemiği yapısının kapasiteli olarak tam çalışmasıdır. Bu tedavi yönteminde önemli olan uyumsuzluğun bir sorun olmaktan çıkarılmasıdır, öncelik diş ve çene yapısındadır, estetik kaygı son öncelik olarak yerini almalıdır. Zaten tedavi sonuçlandığında estetik kaygı da kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Tedavide ki bir başka amaç ise ileriye dönük diğer diş ve ağız rahatsızlıklarının tamamen önüne geçmektir. Bunlar arasında kemik bozukluğu, çene eklem problemi ve başka rahatsızlıklara neden olabilecek baş ağrıları geliyor. Ayrıca diş eti hastalıklarına karşı da bire bir önlem olarak ele alınan bir tedavidir.

Tedavinin tüm aşamalarından bahsederken fiyatlar hakkında da sizi aydınlatmaya çalıştık; ancak tam fiyat belirlemesinin doktor kontrolünden sonra olacağını söylemek gerekiyor. Bu konuda hastanemiz görevlilerinden tam desteği günün yirmi dört saati alabilirsiniz. Ön görüşme sonucunda uzmanlarımız sizlere gereken tedavi bilgilendirme ve fiyat konusunda yardımcı olacaktır.

 Son olarak sizlere tedavi aşamalarından bahsetmek gerekirse; ilk muayene sonrasında tedavi hızlı bir şekilde başlıyor. Yine hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz, tedavi ortalama iki yıldır ancak bu sürenin kısalığı veya uzunluğu doktorunuzla yapacağınız görüşmede ortaya çıkacaktır. http://www.istanbuldishastanesi.org/dis-teli-fiyatlari.htm

2014 Yılı fiyatlarından da bahsetmek gerekirse;

Sefalometrik Film Analizi 55,00 TL
Bilgisayarlı sefalometrik film analizi 71,01 TL
Antero Pasterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) 55,00 TL
Kemik Yaşı Tayini 30,00 TL
Hızlı Maksiller Expansiyon (Genişletme) Apareyi 379,22 TL
Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 813,82 TL
Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 730,98 TL
T.M.E. Splint Yapımı 309,42 TL
Model Set-Up 233,40 T
Ortodontik Fotoğraf 25,00 TL
Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 20,00 TL
Ortodontik Model Yapımı 40,00 TL
Ortodontik Model Analizi 25,00 TL
Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi 50,00 TL
Ara Dönem Model Yapımı 40,00 TL
Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 818,21 TL
Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 979,46 TL
Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.305,94 TL
Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) 55,00 TL
Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 888,18 TL
Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.077,37 TL
Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.436,49 TL
Açık Kapanışlı Ortodontik Tedavi 1.305,94 TL
Önleyici Ortodontik Tedavi (Tongue Thrust) 408,78 TL
Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 457,63 TL
Pekiştirme Tedavisi 290,00 TL
Pekiştirme Aygıtı (Havley Pi) 280,12 TL
Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) 291,60 TL
Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) 248,63 TL
Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) 271,28 TL
Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları-Aktivatör-Bionatör) 525,02 TL
Vida Uygulaması (Tek Vida) 85,00 TL
Wilson Arkı Uygulaması 449,25 TL
Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması 559,03 TL
Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) 250,96 TL
Alçı Yüz Maskı 431,57 TL
Sürme Rehberliği 486,58 TL
Pendex Apareyi 525,02 TL
Ortognatik cerrahi Ortodontik tedavisi 1.372,89 TL
Mini vida uygulaması 137,29 TL
Aparey Tamiri 85,00 TL
Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear – Chincap) 256,75 TL
Reverse Headgear 620,52 TL
Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 105,17 TL
Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 111,12 TL
Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 115,00 TL
Bant Tatbiki (Tek Diş) 91,17 TL
Braket Tatbiki (Tek Diş) 70,00 TL
Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 75,00 TL
Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) 85,47 TL
Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) 75,00 TL
Bant Veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) 30,00 TL
Lingual Ataşman Tatbiki 70,00 TL
Nance Aparey 255,00 TL
Positioner Yapımı 523,54 TL
Sefalometrik Cerrahi Planı 70,00 TL
Ortodontik Modellerin Face-Bow İle Artikülatöre Taşınması 250,95 TL
Model Cerrahisi 182,10 TL
Okluzal Cerrahi Splint 340,59 TL
Sandwiç Splint 700,00 TL
Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 538,88 TL

admin • 28 Kasım 2014


geri

ileri

Yorumlar

 1. Melisa 21 Mart 2015 - 16:02 Cevap

  Merhabalar
  Ben eskiden önden braket taktirmiştim mükemmel sonuçlar verdi fakat erken çikarttim ve üst çenemde sadece 4 dişim yine öne dogru döndu
  Sorabilirmiyim sadece 4 dişime koyabilirmiyim langual braket
  Sadece 4 dişime ?

 2. Ayten Çalışkan 28 Nisan 2015 - 05:39 Cevap

  Bütçeme uygun tedavi sunan İstanbul Diş Hastanesine teşekkür ediyorum.

  • burak 21 Mayıs 2015 - 09:26 Cevap

   Fiyatları toplam.olarak ne kadardır yardımcı olurmusunuz

 3. Samet 30 Haziran 2015 - 00:18 Cevap

  Ben dişleri me tel taktırmak istiyorum bi yamuk luk yok sadece araları hafif derecede açık bu yüzden siz değerli hocalarımızdan bu konu hakkında hem fiyat hemde tedavi süresi olarak bilgi almak istiyorum bana bi bilgi verir seniz sevinirim iy günler

 4. Filiz 24 Temmuz 2015 - 17:56 Cevap

  Merhaba, üst dislerimden sadece 4 tanesine tel taktirmak istiyorum tl olarak ne kadar tutar merak ediyorum.teşekkürler.

 5. mahmut 15 Ağustos 2015 - 10:28 Cevap

  fıyatlar ne kadr

 6. Mustafa Karaarslan 23 Ekim 2016 - 20:42 Cevap

  Merhabalar İyi Akşamlar. Öncelikle yaşım 17. Üst kısımda dişlerimin 2 Tanesi geride duruyor. . Açıkçası yaşımda gereyi bu sorun sosyal hayatımı da olumsuz etkiliyor.EN UYGUN fiyata nasıl tedavi olabilirim. Yardımınızı bekliyorum.. İyi çalışmalar

 7. fatma ozer 29 Ekim 2016 - 18:57 Cevap

  Benim dis aralarim çok açık ve tek taktırmak istiyorum bana fiyat verirmisiniZ

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *